Arbeid, omsorg og skule på NaustvollGard - merkegodkjent - Inn på tunet.

Nokon som har tomme dagar, møtt "veggen", treng ein pustepause i ly frå samfunnet, lite å gjere på?

Nokon som treng skule etter eigen plan, praktisk læring utifrå læringsmål?

Nokon som treng tilrettelagt arbeidsplass?

...

Her kan du vere deg sjølv saman med dyra.

Vi tilpassar aktivitetar som du tykkjer er meiningsfulle.

DYRESTELL - GARDSARBEID - VEDLIKEHALD - VED - DYRKING - BYGGING -  BRUK AV HEST - MATLAGING - FYSISK AKTIVITET ...


Vi brukar garden sine ressursar og kompetansen vår, til å gje opphald til deg som ønskjer noko anna enn vanleg skule, arbeidsliv eller noko å gå til.


Vi har gode dyr i trygge omgjevnader, samt kunnskap og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske.


På garden er det oppdrett av Schäferhund - brukslinjer (Citagarden), og om du er glad i hundar, får du bli kjent med nokre av dei.

Har du spørsmål? 

Lurer du på om dette kan vere noko for deg eller nokon i din familie? 
Ta kontakt, eg kan rettleie deg vidare.